Joyoboyo

Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda.Pulau Jawa berkalung besiPerahu berjalan di angkasa.  Sungai kehilangan mata airPasar kehilangan suara. Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat.Bumi semakin lama semakin mengerut. Sejengkal tanah dikenai pajak. Kuda suka makan sambal. Orang perempuan berpakaian lelaki. Itu pertanda orang akan mengalami zaman berbolak-balik. Banyak janji tidak ditepati.Banyak orang berani melanggar sumpah sendiri. Orang-orang saling lempar kesalahan. Tak peduli akan hukum Hyang Widhi. Yang jahat dijunjung-junjung. Yang suci (justru) dibenci. Banyak orang hanya mementingkan uang. Lupa jati kemanusiaan. Lupa hikmah kebaikan. Lupa sanak lupa saudara. Banyak ayah lupa anak. Banyak anak berani melawan ibu. Banyak anak berani melawan ibu. Saudara dan saudara saling khianat. Keluarga saling curiga.Kawan menjadi lawan. Banyak orang lupa asal-usul.Hukuman Raja tidak adil. Banyak pejabat jahat dan ganjil

Iklan